ทัวร์ฮ่องกง แพ็คเก็จทัวร์ ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก เริ่มต้น 2,999 บาท 01

ทัวร์ฮ่องกง แพ็คเก็จทัวร์ ฮ่องกง เริ่มต้น 2,999 บาท

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง แพ็คเก็จทัวร์ฮ่องกง

บริการจัดทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮองกงแบบแพคเก็จ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก โปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทาง ให้ท่านได้เดินทางด้วยความประทับใจ ชิมอาหารพื้นเมือง ชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เส้นทางทัวร์คุณภาพ แพ็คเก็จ  จองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป กับทัวร์ฮ่องกงราคาถูก |กลับสูหน้าโปรโมชั่น >> ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ –ฮ่องกง
….. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday รอรับท่าน ตรงประตูทางออก “Exit B” จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พักเพื่อฝากกระเป๋าที่ Lobby โรงแรม โรงแรมที่ฮ่องกงให้เช็คอินเข้าที่พักหลัง 14.00 น. เป็นต้นไป หากผู้เดินทางถึงก่อนเวลาสามารถ ฝากกระเป๋าเดินทางไว้ที่ล็อบบี้ก่อนได้ จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (ลูกค้าเดินทางไปช้อปปิ้ง และกลับที่พักด้วยตัวเอง
วันที่ 2 ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง (ติ่มซำ/-/-)
เช้า เจ้าหน้าที่รอรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทาง ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน,วัดแชกุงหมิว,ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์รี่ แถมฟรี!!! นมัสการพระใหญ่ลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง (Normal Cabin) เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีน ใต้และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที
  (หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้เนื่อง จากกระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชแทน) (มีรถส่งที่กระเช้านอง ปิงและรับกลับมาส่ง ย่านจิมซาจุ่ย ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตัวเอง)
  สำหรับซิตี้ทัวร์วันที่ 2 ของการเดินทาง ต้องเดินทางครบทั้งโปรแกรม ไม่ สามารถตัดรายการใดออก และไม่สามารถรีฟันคืนเงินได้** มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายไทย
วันที่ 3 ฮ่องกง -อิสระ – ส่งสนามบินฮ่องกง (-/-/-)
เช้า ฮ่องกง-อิสระ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อ ดังต่างๆระดับโลก กว่า 700 ร้านค้า สมควรแก่เวลา เจ้าหน้าที่รอรับท่านบริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (นัดล่วงหน้าก่อนไฟล์ทบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
….. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ลูกค้าสามารถเลือกที่พักได้ สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 1. ที่พัก O’ Hotel @Kowloon City(Free Wifi)
วันเดินทาง 01 ต.ค.-02 ม.ค.62
ราคาแพ็คเกจ / ท่าน (บาท)  2,999.-
พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน (บาท) 3,500.-
พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Twin Room(บาท) 3,000.-
พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Triple Room (บาท)
 • ห้องพักไม่มีเตียงเสริม พักได้ห้องละ 2 ท่านเท่านั้น  
 • พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ 
 • พักตรง 1-6/14,21 ต.ค.61 / 9,21-25 ธ.ค.61 เพิ่ม 500 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • 29 ธ.ค.61-1 ม.ค.62  ราคา 1,500 บาท/ห้อง/คืน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์ฮ่องกง

2. ที่พัก Panda Hotel (Free Wifi)
3. ที่พัก Hotel MK @ Mong Kok (Free Wifi)
4. ที่พัก Silka Far East@Tsuen Wan (Free Wifi)
5. ที่พัก Silka West @Taikok Tsui (Free Wifi)
6. ที่พัก Cruise Hotel @Kowloon City (Free Wifi)

วันเดินทาง 01 ต.ค.–02 ม.ค. 62
ราคาแพ็คเกจ / ท่าน (บาท) 3,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน (บาท) 3,500.-
พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Twin Room(บาท) 3,500.-
พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Triple Room (บาท) 4,500.-
 • พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 750 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง 13-17 ก.ย.,6-9,14-18 พ.ย.61  เพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง 1-6/12-15,19-22 ต.ค.61 / 21-25,28 ธ.ค.61 เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • 29 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62  2,000 บาท/ห้อง/คืนและ มีค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

—————————————————————————————–

8. ที่พัก West Hotel @Jordan (Free Wifi)
9. ที่พัก Evergreen Hotel@Jordan (Free Wifi)
10. ที่พัก SAV Hotel@Hung Hom (Free Wifi)
11. ที่พัก Regal Riverside Hotel (Free Wifi)
12. ที่พัก Harbour Plaza 8 Degree (Free Wifi)
13. ที่พัก I Club Hotel @Ma Tau Wai (Free Wifi)

วันเดินทาง 01 ต.ค.–02 ม.ค. 62
ราคาแพ็คเกจ / ท่าน (บาท) 4,500.-
พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน (บาท) 4,000.-
พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Twin Room(บาท) 4,000.-
พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Triple Room (บาท) 5,000.-
 • พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 750 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง,6-9,14-18 พ.ย.61  เพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง 13-17 ก.ย./1-6/12-15,19-22 ต.ค.61 / 21-25,28 ธ.ค.61 เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • 29 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62  2,500 บาท/ห้อง/คืนและ มีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

***********************************

15. ที่พัก City View Economy (Free Wifi)
16. ที่พัก Metropark Mong Kok (Free Wifi)
17. ที่พัก Rosedale Kowloon (Free Wifi)
18. ที่พัก Stanford Mong Kok (Free Wifi)

วันเดินทาง 01 ต.ค.–02 ม.ค. 62
ราคาแพ็คเกจ / ท่าน (บาท) 5,500.-
พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน (บาท) 5,000.-
พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Twin Room(บาท) 5,000.-
พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Triple Room (บาท) 6,000.-
 • พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง 13-17 ก.ย.61  เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง,6-9 พ.ย.61  เพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง 1-6/12-15,19-22 ต.ค.61 / 21-25,28 ธ.ค.61 เพิ่ม 2,500 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • 29 ธ.ค.61-1 ม.ค.62  4,500 บาท/ห้อง/คืนและ มีค่าใช้จ่าย 6,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

19. ที่พัก Prudential Hotel (Free Wifi)
20. ที่พัก Park Hotel (Free Wifi)
21. ที่พัก Kimberley Hotel (Free Wifi)
22. ที่พัก Cityview-Premier (Free Wifi)
23. ที่พัก Stanford Hillview (Free Wfi)

วันเดินทาง 01 ต.ค.–02 ม.ค. 62
ราคาแพ็คเกจ / ท่าน (บาท) 4,500.-
พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน (บาท) 5,500.-
พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Twin Room(บาท) 5,500.-
พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Triple Room (บาท) 6,500.-
 • พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง 13-17 ก.ย.61  เพิ่ม 2,500 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง,6-9 พ.ย.61  เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • พักตรง 1-6/12-15,19-22 ต.ค.61 / 21-25,28 ธ.ค.61 เพิ่ม 3,000 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 4,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
 • 29 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62  5,000 บาท/ห้อง/คืนและ มีค่าใช้จ่าย 6,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าที่พัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
• ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน Seat-in-Coach
• (ตารางเวลารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. (หากเดินทางนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าวจ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท / เที่ยว)
• ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ตามระบุในรายการข้างต้น Seat-in-Coach
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ฯลฯ
• สินน้ำใจสำหรับไกด์ คนขับรถ 50 HKD/คน (สำหรับวันที่มีซิตี้ทัวร์)

 

กลับสู่หน้าโปรโมชั่นหลัก >> ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง กรุ๊ปฮ่องกง แพคเก็จทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก โดยบริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Latest Articles

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ตัวอย่างการบริการของเรา โดยบริษัท เบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ตัวอย่างการบริการของเรา โดยบริษัท เบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ทริปอยุธยา...

ตัวอย่างทริปกระบี่ เดินทางจากกรุงเทพฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน

ตัวอย่างทริปกระบี่ เดินทางจากกรุงเทพฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน โดยบริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด  โปรแกรมทัวร์ แนะนำ : ทัวร์กระบี่ ภาพทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ >> ตัวอย่างการเดินทาง โปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์กระบี่

เที่ยวอยุธยา One Day Trip เดินทาง 17 ตุลาคม 2563 | ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน

เที่ยวอยุธยา One Day Trip เที่ยวอยุธยา One Day Trip พร้อมล่องเรือสนุกกับคาราโอเกะ และรับประทานอาหาร  บริษัท เบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่เลือกใช้บริการกับเรา  ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ >> เที่ยวอยุธยา โปรแกรมและโปรโมชั่นทัวร์ >> ทัวร์อยุธยา จัดกรุ๊ปส่วนตัว >> จัดกรุ๊ปทัวร์ เที่ยวอยุธยา...

ทริปแสมสาร วันที่ 18 ตุลาคม 2563 | ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน

ทริปแสมสาร วันที่ 18 ตุลาคม 2563 | ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน โดย บริษัท เบส เฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน  โปรแกรมทัวร์เพิ่มเติม >> ทัวร์แสมสาร

รถมือสอง